Hội đồng quản trị

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
03:40' CH - Thứ sáu, 06/11/2020

Các thành viên Hội đồng quản trị:

1/ Ông Bùi Trung Định

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
 • Đại diện phần vốn Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.
 • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0cổ phần.
 • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.

2/ Ông Nguyễn Xuân Thái

 • Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
 • Đại diện phần vốn Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.
 • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 90.000 cổ phần.
 • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.

3/ Ông Phạm Chí Giao

 • Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
 • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 460.000 cổ phần.
 • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.

4/ Ông Lê Anh Tuấn

 • Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
 • Đại diện phần vốn Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.
 • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.
 • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.

5/ Ông Vũ Hoàng Chương (Thành viên độc lập)

 • Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
 • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 1.356.900 cổ phần.
 • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn