Giới thiệu

Chia sẻ

Giới thiệu chung

1/ Thông tin khái quát

+Tên giao dịch: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

+Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302160137

+ Vốn điều lệ: 72.000.000.000 đồng

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

+ Địa chỉ: 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM.

+ Số điện thoại: 028-38721014

+ Số fax: 028-38721013

+ Website:www.ptssaigon.petrolimex.com.vn

+ Mã cổ phiếu: PSC

2/ Quá trình hình thành và phát triển

+Việc thành lập: Tiền thân của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn là Xí nghiệp trực thuộc Công ty xăng dầu khu vực II – Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Nhằm tăng cường năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển và mở cửa, thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, ngày 03/10/2000 Bộ trưởng Bộ Thương Mại ký quyết định số 1363/2000/QĐ/BTM phê duyệt phương án cổ phần hoá Xí nghiệp vận tải xăng dầu trực thuộc Công ty xăng dầu khu vực II – Tổng công ty xăng dầu Việt Nam thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (tên viết tắt : PTS Sài Gòn).

+Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: ngày 27/11/2000 Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103000220 tại Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM và Công ty chính thức hoạt động theo Luật doanh nghiệp (Công ty cổ phần) kể từ đó và đến nay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi lần thứ 13 ngày 23/11/2016.

Vốn điều lệ khi thành lập: 9.000.000.000 (Chín tỷ đồng).

Vốn điều lệ 31/12/2015: 72.000.000.000 (Bảy mươi hai tỷ đồng)

Trong đó : - Vốn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam : 37.967.550.000 đồng.

(Ba mươi bảy tỉ chín trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng).

- Vốn thuộc các cổ đông cá nhân và tổ chức: 34.032.450.000 đồng.

(Ba mươi bốn tỉ không trăm ba mươi hai triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

Tài khoản NH: 1700201023964 tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

+Niêm yết:Ngày 29/12/2006 Công ty chính thức niêm yết 1.290.000 cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số: 76/QĐ-TTGDHN ngày 13/12/2006 của Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn. Mã chứng khoán :PSC

Ngày 19/06/2008 Công ty được niêm yết bổ sung 710.000 cổ phiếu theo quyết định số 196/QĐ-TTGDHN ngày 02/06/2008.

Ngày 25/11/2010 Công ty được niêm yết bổ sung 2.800.000 cổ phiếu theo quyết định số 834/QĐ-SGDHN ngày 15/11/2010.

Ngày 19/08/2015 Công tyđược niêm yết bổ sung 2.400.000 cổ phiếu theo quyết định số 456/QĐ-SGDHN ngày 27/07/2015.

Tổng giá trị niêm yết hiện tại của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (theo mệnh giá) là 72.000.000.000 đồng tương đương với 7.200.000 cổ phần.

Tòa nhà văn phòng (bên ngoài)

Tòa nhà văn phòng (tầng trệt)

Cửa hàng xăng dầu số 1

Cửa hàng xăng dầu số 2

Cửa hàng xăng dầu số 5

Đội vận tải