Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

 Lưu Thị Hồng Trinh

 Người được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn
 01:24 CH @ Thứ Ba - 25 Tháng Tư, 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSC của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn như sau:

 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2017
 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2017
 3. Lý do và mục đích:
 • Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
  • Tỷ lệ thực hiện: 13,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng)
  • Thời gian thực hiện: 02/06/2017
  • Địa điểm thực hiện:
   • Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty: 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, Tp.HCM từ ngày 02/06/2017 và xuất trình CMND
   • Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
Nguồn:   PTS Sài Gòn