PSC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 Lưu Thị Hồng Trinh

 Người được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn
 03:41 CH @ Thứ Hai - 08 Tháng Tư, 2019

Hôm nay ngày 8.4.2019, vào lúc 8h30 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC) đã tiến hành tại Lầu 11 Toà nhà văn phòng PTS Sài Gòn. Đại hội đã bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2019-2023).

Đến tham dự Đại hội có Ông Đinh Viết Tiến - Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Ông Trần Văn Kha - Trưởng Ban tổng hợp HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Ông Đoàn Văn Thu – Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex cùng các Ông Bà lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ tại Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Nguyễn Xuân Thái đã báo cáo trước các cổ đông kết quả kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ IV (2014-2018) và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019. Trong đó, tiếp tục phát triển ổn định thị trường kinh doanh cốt lõi vận tải bộ và kinh doanh các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, các sản phẩm khác… thông qua sức mạnh của liên kết nội bộ Tập đoàn Petrolimex; tích cực triển khai hệ thống quản trị tiên tiến; xây dựng PSC thành một trong những đơn vị vận tải hàng đầu ở phía Nam…

Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty là cổ đông chi phối, ông Đoàn Văn Thu đã ghi nhận những thành tích của PSC trong nhiệm kỳ IV (2014-2018). Ông cũng chân thành cảm ơn tới Quý cổ đông đã tin tưởng đồng hành cùng công ty suốt những năm qua và mong Quý cổ đông tiếp tục sát cánh với PSC trong những năm tiếp theo của NK V (2019-2023).

Nói về nhiệm vụ công ty trong thời gian tới, Ông đề nghị công ty chú trọng:

+ Cụ thể hoá các giải pháp đã để ra để thực hiện một cách tốt nhất.

+ Chú trọng, đầu tư phát triển hoàn thiện khối kinh doanh vận tải và khối bán lẻ.

+ Đẩy mạnh kinh doanh hàng hoá khác.

+ Tăng cường công tác an toàn PCCN, tiền hàng, toà nhà văn phòng; đặc biệt là công tác an toàn giao thông phải đặt lên hàng đầu, tổ chức quán triệt thường xuyên đội ngũ lái xe để kịp thời chấn chỉnh, hạn chế tối đa hậu quả xảy ra.

Đáp lời, Ông Nguyễn Xuân Thái thay mặt lãnh đạo công ty cam kết sẽ phát huy mặt mạnh, khắc phục tồn tại để điều hành công ty ngày càng ổn định và phát triển bền vững; đồng thời Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phía Tập đoàn và Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là Đại hội kết thúc nhiệm kỳ IV (2014 – 2018). Ngoài các nội dung báo cáo và biểu quyết được thông qua theo quy định đối với các công ty niêm yết, Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát PSC nhiệm kỳ V (2019 – 2023), kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2019-2023) như sau:

Kết quả bầu cử HĐQT gồm 05 người:

1- Ông Nguyễn Xuân Thái

2- Ông Vũ Hoàng Chương

3- Ông Phạm Chí Giao

4- Ông Lê Anh Tuấn

5- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Văn Bình

- Ông Phạm Anh Tuấn

- Bà Đặng Thị Thu

HĐQT mới trúng cử đã họp ngay sau kết thúc Đại hội đã thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Thái làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty từ ngày 8/4/2019 và BKS thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Bình làm Trưởng Ban Kiểm soát công ty từ ngày 8/4/2019.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Nguồn:   PTS Sài Gòn