Ban Kiểm soát

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
10:11' SA - Thứ tư, 27/11/2013

Các thành viên Giám sát :

1/ Ông Nguyễn Văn Bình

  • Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
  • Đại diện phần vốn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
  • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 48.000 CP.
  • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.

2/ Ông Trịnh văn Tâm

  • Ủy viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
  • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 18.330 cổ phần.
  • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.

3/ Ông Phạm Anh Tuấn

  • Ủy viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
  • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 67.500 cổ phần.
  • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Bố Phạm Bá Dũng: 100.500 CP, Mẹ Phùng Thị Lý: 75.000 CP, Em trai Phạm Anh Tiến: 67.500 CP, Em trai Phạm Anh Tú: 67.500 CP, Em gái Phạm Thị Kim Tuyến: 78.000 CP, Vợ Nguyễn Thị Ngọc Sương: 62.500 CP.
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .