Hội đồng quản trị

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
03:40' CH - Thứ năm, 27/07/2017

Các thành viên Hội đồng quản trị :

1/ Ông Nguyễn Xuân Thái

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn kiêm Giám đốc Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
 • Đại diện phần vốn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
 • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 90.000 cổ phần.
 • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.

2/ Bà Trần Thị Lan Hải (Thành viên độc lập)

 • Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
 • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 22.500 cổ phần.
 • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.

3/ Ông Lê Thành Hiệp (Thành viên độc lập)

 • Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
 • Đại diện phần vốn cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Partners Vietnam.
 • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.
 • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.

4/ Ông Lê Anh Tuấn

 • Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
 • Đại diện phần vốn Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.
 • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.
 • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.

3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

 • Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
 • Đại diện phần vốn Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.
 • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.
 • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn