Hội đồng quản trị

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
03:40' CH - Thứ năm, 27/07/2017

Các thành viên Hội đồng quản trị :

1/ Ông Đặng Duy Quân

 • Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
 • Đại diện phần vốn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
 • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.
 • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.

2/ Ông Nguyễn Xuân Thái

 • Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn kiêm Giám đốc Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
 • Đại diện phần vốn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
 • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 90.000 cổ phần.
 • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.

3/ Bà Trần Thị Lan Hải

 • Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
 • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 22.500 cổ phần.
 • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.

4/ Ông Lê Thành Hiệp

 • Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
 • Đại diện phần vốn cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Partners Vietnam.
 • Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.
 • Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .