PSC: Trịnh Văn Tâm - Thành viên BKS - đã bán 0 CP

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
03:35' CH - Thứ ba, 09/05/2017
  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Văn Tâm
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  • Mã chứng khoán: PSC
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.330 CP (tỷ lệ 0,25%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.330 CP (tỷ lệ 0,25%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 07/04/2017
  • Ngày kết thúc giao dịch: 04/05/2017
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn