PSC: Trần Thị Lan Hải Ủy viên HĐQT đăng ký bán 20.000 CP

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
10:43' SA - Thứ sáu, 25/11/2016
  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Lan Hải
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  • Mã chứng khoán: PSC
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.500 CP (tỷ lệ 0,31%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2016
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/12/2016
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn