PSC: Phạm Thị Như Quỳnh người có liên quan đến Giám đốc; Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 2.500 CP

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
09:38' SA - Thứ hai, 04/07/2016
 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Như Quỳnh
 • Mã chứng khoán: PSC
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.500 CP (tỷ lệ 0,31%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Chí Giao
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Phó Chủ tịch HĐQT
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 450.000 CP (tỷ lệ 6,25%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.500 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.500 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.000 CP (tỷ lệ 0,28%)
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 27/06/2016
 • Ngày kết thúc giao dịch: 27/06/2016
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn