PSC: Phạm Chí Hà người có liên quan đến Giám đốc; Phó Chủ tịch HĐQT đã mua 1.200 CP

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
01:08' CH - Thứ tư, 16/12/2015
 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Chí Hà
 • Mã chứng khoán: PSC
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Chí Giao
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Phó Chủ tịch HĐQT
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 450.000 CP (tỷ lệ 6,25%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.200 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.200 CP (tỷ lệ 0,02%)
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 12/11/2015
 • Ngày kết thúc giao dịch: 10/12/2015
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn