PSC: Phạm Chí Giao - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 5.000 CP

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
02:45' CH - Thứ ba, 11/04/2017
  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Chí Giao
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
  • Mã chứng khoán: PSC
  • ố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 458.000 CP (tỷ lệ 6,36%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/04/2017
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/05/2017
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn