KQ giao dịch CĐNB Phạm Chí Giao

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
09:34' SA - Thứ tư, 26/02/2014

PSC: Ông Phạm Chí Giao - Phó Chủ tịch HĐQT đã mua 13.000 cp (17/01/2014)
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Chí Giao
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: PSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 54.980 CP (tỷ lệ 1,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 13.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 67.980 CP (tỷ lệ 1,42%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không công bố
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/01/2014
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/01/2014.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn