PSC: Phạm Chí Giao - Phó Chủ tịch HĐQT,Giám đốc - đã mua 9.000 CP

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
03:07' CH - Thứ ba, 28/10/2014

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Chí Giao
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT,Giám đốc
- Mã chứng khoán: PSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 291.000 CP (tỷ lệ 6,06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 9.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 9.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300.000 CP (tỷ lệ 6,25%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/10/2014
- Ngày kết thúc giao dịch: 24/10/2014

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn