PSC: Ông Nguyễn Xuân Thái - Ủy viên HĐQT - đã mua 2.280 CP

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
01:34' CH - Thứ hai, 05/01/2015

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Thái
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 57.720 CP (tỷ lệ 1,2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.280 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.280 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 60.000 CP (tỷ lệ 1,25%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/12/2014
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/12/2014

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn