PSC: Ông Nguyễn Văn Bình - Kế toán trưởng - đã mua 10.000 CP

Lưu Thị Hồng TrinhNgười được ủy quyền công bố thông tin PTS Sài Gòn - PTS Sài Gòn
12:55' CH - Thứ sáu, 03/04/2015

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Bình
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: PSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.000 CP (tỷ lệ 0,46%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32.000 CP (tỷ lệ 0,67%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không công bố
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/03/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/03/2015

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn